Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC Fizjoterapeuty – podmiotu leczniczego

OPIS

Dla kogo

Obowiązkowe OC placówki fizjoterapeutycznej w PZU przeznaczone jest dla każdej placówki wykonującej działalność leczniczą z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji podlegająca rejestracji, aby bez przeszkód prowadzić działalność, musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zalety ubezpieczenia

 • Pewna ochrona
  Jedyne ubezpieczenie obejmujące czynności ujęte w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM
 • Wysokie rabaty
  Nawet do 30% dla placówek posiadających Certyfikat Dobra Praktyka Terapeutyczna
 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych
  Od 100 tys. zł. do 1 mln zł.
 • Sprawdzony ubezpieczyciel – PZU SA
 • Minimum formalności
  Wypełniasz wniosek online – polisę wyślemy na e-mail lub pocztą pod wskazany adres.
 • Płatność w ratach
  Składkę można opłacić nawet w 12 ratach.

 

OBLICZ SKŁADKĘ

 

Masz wątpliwości jak się ubezpieczyć? Skontaktuj się z Doradcą Klienta lub Sprawdź TUTAJ >>

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

Jeśli masz pytania nasz doradca odpowie na wszystkie i pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia

Klaudia Kampioni
kom.: 502 913 553
tel.: 22 100 26 05
e-mail: klaudia.kampioni@iexpert.pl

KROK 1 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę i wypełnij poliso-wniosek online.

KROK 2 – wyślij polisę
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą elektroniczna.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:

Bank BPH SA 32 1060 0076 0000 3310 0020 1127

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez Ubezpieczonego.

 

ZAKRES

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Placówką świadcząca usługi fizjoterapii nazywa się: gabinet/klinikę/przychodnię fizjoterapii lub rehabilitacji, oddziały rehabilitacji oraz jednostki, które prowadzą działalność fizjoterapeutyczną.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej lub wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki albo innego zawodu medycznego.

Zakres podstawowy – Wariant I

W zakresie podstawowym – Wariancie I PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, któremu podlega ten ubezpieczony.

Zakres podstawowy – Wariant II

1. W zakresie podstawowym – Wariancie II PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w zakresie:
1) nie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej,
2) objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

2. O ile nie umówiono się inaczej, warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie podstawowym – Wariancie II jest zawarcie z PZU SA umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 1.

 

DO POBRANIA

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Klaudia Kampioni
Kom: 502 913 553
Tel: 22 100 26 05